سمپاش 400 لیتری

سمپاش‌های بوم‌دار زراعی با ظرفیت 400 لیتر و مشخصات: فیلتر سوپاپ دار 120 لیتری برای جلوگیری از خروج محلول در هنگام تمیز کردن صافی فیلتر و دارای پرکن اتوماتیک از صافی و شلنگ 5 متری صافی دار و .....

ادامه مطلب

سمپاش 600 لیتری

سمپاش‌های بوم‌دار زراعی با ظرفیت 600 لیتر و مشخصات: فنر آبکاری شده مفتول فولادی به قطر 3.5 و 5 میل در بوم‌ها جهت جلوگیری از بسته  شدن بوم در زمین های ناهموار و مجهز به رگلاتور اهرمی سه شیر با امکان تنظیم فشار از صفر تا چهل بار و دارای همزن داخلی مخزن جهت یکنواختی محلول در داخل مخزن ذر مدت محلول پاشی و......

ادامه مطلب

سمپاش هیدرولیفت

سمپاش‌های هیدرولیفت زراعی با ظرفیت 600 لیتر و مشخصات: قابلیت نصب همزمان انواع بوم 14و 16 و 18 متری و قرقره شلنگ جمع کن و تنظیم ارتفاع بوم از کف زمین تا ارتفاع 160 سانتی متر( بدون در نظر گرفتن ارتفاع مال بند تراکتور) و فیلترهای شن گیر لاینر جهت فیلتراسیون محلول و دارای قابلیت نصب انواع نازل های برنجی و 3 و 4 راهی پلاستکی و .....

ادامه مطلب

سمپاش هیدرولیک ​​​​​​​

سمپاش‌های هیدرولیک زراعی با ظرفیت 800 لیتر و مشخصات: قابلیت نصب انواع فن‌های باغی و زراعی و بوم های بلند روی شاسی و افزایش ایمنی در تردد جاده ها با تغییر اندازه 20 متر در حالت باز به 3.1 متر در حالت بسته افزایش طول عمر پمپ و اتصالات دستگاه با تعبیه مخزن شستشوی جداگانه و ........                

ادامه مطلب

سمپاش 1000 لیتری

سمپاش‌های  زراعی با ظرفیت 1000 لیتر و مشخصات: قابلیت نصب انواع فن‌های باغی و زراعی و بوم های بلند روی شاسی و افزایش ایمنی در تردد جاده ها با تغییر اندازه 20 متر در حالت باز به 3.1 متر در حالت بسته افزایش طول عمر پمپ و اتصالات دستگاه با تعبیه مخزن شستشوی جداگانه و ........ 

ادامه مطلب

سمپاش 2000 لیتری

سمپاش‌های زراعی با ظرفیت 2000 لیتر و مشخصات: قابلیت تنظیم ارتفاع بوم از کف زمین تا ارتفاع 260 سانتی متر و دارای فیلتر های شن گیر لاینر جهت فیلتراسیون محلول و افزایش ایمنی در تردد جاده ها با تغییر اندازه 20 متر در حالت باز به   3.1 متر در حالت بسته و افزایش طول عمر پمپ و اتصالات دستگاه با تعبیه مخزن شستشوی جداگانه و ........

ادامه مطلب