بهترین روش برای برش فلزات

       در برش لیزری از یک خروجی قوی لیزری که بر روی جسم تابیده می‌شود استفاده می‌شود و برای خالی کردن مسیر برش از ضایعات از فشار گاز کمک می‌گیرند.     ساده ترین نوع دستگاه های برش لیزری دستگاه های دو آینه موازی هستند که با تشکیل یک محیط فعال بین دو آینه روند تابش و بازتابش را تقویت می‌کنند تا باعث ایجاد عمل لیزش شوند.در دستگاه های برش لیزر …
ادامه مطلب

آخرین مطالب