کاربردهای قالب صنعتی

     قالب‌های صنعتی که از آن‌ها برای تولید استفاده می‌شود بنا به روش تولید قطعه انواع گوناگونی دارند که با توجه به قطعه نهایی و ویژگی‌هایی که از آن قطعه مورد انتظار است نوع قالب نیز تفاوت می‌کند، به‌طور کلی قالب‌ها را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد: قالب‌های ریخته‌گری قالب‌های تزریق پلاستیک قالب‌های آهنگری قالب‌های پرس شامل: قالب‌های برش قالب‌های کشش قالب‌های فرم قالب‌های خم  قالب‌های صنعتی که در شرکت ابداع البرز ساخته …
ادامه مطلب

آخرین مطالب